Kto ponosi opłaty u notariusza – kupujący czy deweloper?

Strona główna » Porady » Kto ponosi opłaty u notariusza – kupujący czy deweloper?
Kto ponosi opłaty u notariusza – kupujący czy deweloper?

Kupujesz dom lub mieszkanie z rynku pierwotnego? Przygotuj się na dodatkowe opłaty.

Jedną z nich będzie taksa notarialna. To nic innego koszty ponoszone u notariusza za wykonanie konkretnych czynności prawnych związanych z nabyciem nieruchomości. Zastanawiasz się, na kim spoczywa odpowiedzialność za ich uregulowanie – czy na przyszłym właścicielu nieruchomości czy może na deweloperze? Za moment rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Kto opłaca notariusza przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego?

Co do zasady, koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości reguluje kupujący – czyli osoba, która zostaje jej właścicielem. Dotyczy to jednak wyłącznie działań na rynku wtórnym. W przypadku rynku pierwotnego sprawa ma się nieco inaczej. Wysokość oraz ewentualny podział kosztów będą zależały od tego, jakiego typu umowa zostanie sporządzona w obecności urzędnika państwowego.

Wysokość opłaty notarialnej zależy od wartości nieruchomości

To, ile wyniesie taksa notarialna zależy od wartości przedmiotu transakcji. Aby lepiej rozeznać się w poszczególnych opłatach, poniżej przedstawiamy maksymalne stawki taksy notarialnej.

Wartość przedmiotu Podstawa taksy notarialnej Dodatkowy % od nadwyżki
do 3.000 zł 100 zł
od 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł 3%
od 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł 2%
od 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł 1%
od 60.000 zł do 1.000.000 zł 1010 zł 0,4%
od 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4770 zł 0,2%
od 2.000.000 zł 6770 zł 0,25%

 

Przykład:

Cena transakcyjna mieszkania: 360.000,00 zł
Podstawa taksy notarialnej: 1010 zł + dodatkowy procent od nadwyżki: 1200 zł
Maksymalna taksa notarialna wynosi: 2210 zł

Umowa deweloperska – podział opłat u notariusza

Z podziałem kosztów mamy do czynienia podczas podpisywania umowy deweloperskiej (przedwstępnej), która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Zasadę tę warunkuje art. 26. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

„Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.”

Zgodnie z jej zapisem, opłaty te powinny obciążyć obie strony w równych częściach. Zabezpiecza to interesy kupującego i dewelopera, a jednocześnie zobowiązuje do zachowania warunków określonych w umowie (np. wybudowania nieruchomości).

Umowa przyrzeczona – kto płaci za notariusza?

W przypadku umowy o przeniesienie własności do nieruchomości (umowa przyrzeczona) koszty ponosi już wyłącznie nabywca. Deweloper zrzeka się praw do lokalu lub domu, a te z kolei przechodzą na kupującego. Z tego powodu to właśnie on jest zobowiązany do uiszczenia całej taksy notarialnej. W skład tej kwoty może wejść również sporządzanie aktu notarialnego oraz wniosku o otwarcie księgi wieczystej.

Opłaty notarialne dotyczące nieruchomości: to warto wiedzieć

Przed podjęciem decyzji o zakupie domu, mieszkania lub lokalu z rynku pierwotnego należy sprawdzić, czy i kiedy możesz spodziewać się dodatkowych kosztów – bądź na to przygotowany.

Natomiast wszelkie wątpliwości rozwiej już na początku, na przykład podczas ustalania szczegółów współpracy z deweloperem.

Pozostałe porady