Podatek PCC a mieszkanie z rynku pierwotnego w Bydgoszczy

Strona główna » Porady » Podatek PCC a mieszkanie z rynku pierwotnego w Bydgoszczy
Podatek PCC a mieszkanie z rynku pierwotnego w Bydgoszczy

Na decyzje dotyczące zakupu nieruchomości wpływa wiele czynników. Jednym z nich podatek PCC, o którym warto pamiętać, ponieważ często staje się dodatkowym kosztem, podnosząc tym samym całkowity koszt inwestycji. Zrozumienie specyfiki tego podatku i jego wpływu na rynek mieszkaniowy w Polsce, w tym m.in. w Bydgoszczy, staje się niezbędne dla każdego, kto rozważa zakup mieszkania. Zapraszamy do lektury wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o podatku PCC i czy obowiązuje on przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym. 

Podstawowe informacje o podatku

Podatek PCC to obciążenie finansowe od czynności cywilnoprawnych, nałożone na podatnika za realizację określonych transakcji gospodarczych. Obowiązek jego zapłaty występuje przy zawieraniu takich transakcji na terenie Polski, które dotyczą rzeczy lub praw majątkowych, niezależnie od tego, czy znajdują się one w kraju, czy za granicą.

Stawki tego obciążenia finansowego do niedawna wynosiły 2% od wartości nieruchomości lub praw majątkowych, co stanowiło znaczący element kosztów zakupu dla nabywców. Oznaczało to, że im droższa była nieruchomość, tym wyższy podatek przyszło zapłacić. Podatek PCC był zobowiązany zapłacić kupujący, chyba że strony transakcji zdecydowały inaczej w umowie.

Zmiany w PCC

Warto mieć jednak na uwadze ostatnie zmiany jakich dokonano w regulacjach w odniesieniu do transakcji na rynku wtórnym. Zmiany te mają na celu ułatwienie zakupu mieszkań szerszej grupie społeczeństwa i tym samym powodują, że osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie są zwolnione z podatku PCC.

Czy i kiedy trzeba płacić PCC na rynku pierwotnym?

Co istotne, w przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego kupujący nie ponosił ani wcześniej, ani teraz dodatkowych kosztów, jakim jest podatek PCC.

Kupując nowe mieszkanie od dewelopera dowodem zakupu jest faktura VAT, którą deweloper, będący płatnikiem VAT, wystawia na kupującego. Podatek VAT, zazwyczaj włączony w cenę mieszkania (cena brutto), jest już obliczony na fakturze. Stopień opodatkowania zależy od typu nieruchomości – dla tych w ramach programów mieszkaniowych stawka VAT wynosi 8%, a dla innych – 23%.

Płacenie zarówno VAT, jak i PCC od tej samej transakcji stanowiłoby podwójne opodatkowanie. Dlatego zakup mieszkania w Bydgoszczy (z rynku pierwotnego od dewelopera) jest obciążony tylko podatkiem VAT, a kupujący są zwolnieni z PCC.

Najważniejsze informacje o uldze podatkowej – zwolnienie z PCC

Najnowsze regulacje związane ze zwolnieniem z płacenia podatku PPC obowiązują na mocy ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone zwolnienie z PCC dotyczy przede wszystkim sprzedaży określonych nieruchomości z rynku wtórnego. Należą do nich m.in. lokale mieszkalne traktowane jako odrębna własność. Co więcej, dotyczy ono także obiektów takich jak budynki mieszkalne jednorodzinne. Ostatnim obszarem, do którego odnosi się zwolnienie są spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Komu przysługuje zwolnienie z PCC?

Zwolnienie z podatku PCC przysługuje osobom fizycznym, które nabywają pierwszą nieruchomość, a przy tym nie mają ani nie miały wcześniej udziałów (wyższych niż 50%) w nieruchomościach. To samo zwolnienie dotyczy również osób kupujących wspólnie swoje pierwsze mieszkanie.

Nowością jest także wprowadzenie karnej stawki świadczenia finansowego od czynności cywilnoprawnych, wynoszącej 6% dla osób i firm, które zakupią co najmniej sześć mieszkań (lub ich części) w obrębie tej samej inwestycji deweloperskiej. Ta zasada stosuje się również do transakcji realizowanych w mniejszych liczbach i obowiązuje równocześnie z VAT.

PCC a rynek pierwotny w Bydgoszczy

Na rynku pierwotnym w Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach w Polsce, zakup mieszkania deweloperskiego wiąże się ze zwolnieniem z podatku PCC. To zwolnienie jest istotnym aspektem, który przyciąga klientów do zakupu mieszkania w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz inwestowania w nieruchomości na tym segmencie rynku. Zjawisko to wpływa na dynamiczny rozwój rynku nieruchomości, ponieważ inwestorzy i klienci indywidualni są bardziej skłonni do zakupu nowych mieszkań, widząc w tym sposób na optymalizację kosztów związanych z transakcją.

Korzyści wynikające ze zwolnienia z podatku PCC

Rozwiązanie to przekłada się na redukcję bezpośrednich kosztów związanych z nabyciem pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Dzięki niższym kosztom początkowym więcej osób może sobie pozwolić na zakup pierwszego lokum. Warto jednak pamiętać, że podatek PCC nie obowiązywał i nadal nie obowiązuje przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym. Dobrze jest zadać sobie pytanie, czy realizując marzenie o własnym mieszkaniu lepiej zainwestować w używane mieszkanie czy w zupełnie nowe od dewelopera.

Pozostałe porady