Umowa deweloperska – czym jest i co powinna zawierać?

Strona główna » Porady » Umowa deweloperska – czym jest i co powinna zawierać?
Umowa deweloperska – czym jest i co powinna zawierać?

Zakup nieruchomości bezpośrednio od dewelopera wiąże się z podpisaniem stosownych dokumentów, w tym prospektu informacyjnego i specjalnej umowy między inwestorem a nabywcą. Dzięki niej możliwe staje się równomierne zabezpieczenie interesów obu stron. Zastanawiasz się nad nabyciem mieszkania lub lokalu? Dowiedz się, czym jest umowa deweloperska i co koniecznie powinno się w niej znaleźć.

Umowa deweloperska: co to takiego?

Jest to zobowiązanie zawierane między deweloperem a potencjalnym nabywcą zainteresowanym kupnem mieszkania w trakcie inwestycji. Ma ono na celu zabezpieczenie praw i obowiązków obu stron. Umowa chroni w dużej mierze przede wszystkim klienta, zobowiązując jednocześnie dewelopera do wybudowania nieruchomości, a następnie przeniesienia prawa własności po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Istotne jest to, aby umowa deweloperska została zawarta w formie aktu notarialnego – w przeciwnym razie nie będzie posiadać mocy prawnej. Szczegółowe regulacje na ten temat zawarte są w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. To właśnie z tego dokumentu można dowiedzieć się m.in. jakiego typu obowiązki nakłada się na inwestora oraz w jaki sposób zabezpieczony zostaje interes nabywcy.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

W umowie deweloperskiej znajduje się wiele cennych informacji, z którymi warto dokładnie się zapoznać. Jeżeli któryś z zapisów jest niezrozumiały, możesz poprosić o jego wyjaśnienie przedstawiciela dewelopera.

Wśród wielu zapisów umowy deweloperskiej, znajdziesz tam między innymi takie informacje jak:

 • określenie stron umowy tj. nabywcy i dewelopera
 • szczegóły dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • przedmiot umowy, czyli określenie powierzchni i usytuowania lokalu
 • cena lokalu i warunki płatności wraz z informacjami o rachunku powierniczym
 • informacje o odbiorze lokalu, rękojmi za wady, a także warunkach odstąpienia od umowy
 • i wiele, wiele innych

Przed podpisaniem dokumentów należy zwrócić uwagę na zakres zobowiązań między stronami. Jak już wspomnieliśmy, deweloper powinien ukończyć inwestycję w ustalonym czasie, a następnie przekazać własność do nieruchomości. Z kolei nabywca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za lokal w określonym terminie.

Umowa powinna być kompletna wraz z dołączonym prospektem informacyjnym opisującym
przedsięwzięcie. W postaci przystępnej i czytelnej tabeli zawiera wszystkie informacje o inwestorze, a także szczegóły dotyczące nieruchomości, w której nabywane jest mieszkanie lub lokal. Nabywca otrzymuje prospekt informacyjny do wglądu przed sprzedażą – dzięki czemu może dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne jeszcze przed złożeniem stosownego podpisu.

Jakie korzyści wynikają z podpisania umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego chroni prawa nabywcy i nakłada na inwestora obowiązek zakończenia przedsięwzięcia w spisany w dokumencie sposób. Daje gwarancję ceny ustalonej na etapie sprzedaży nieruchomości, określa zabezpieczenie środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na rachunek powierniczy, pozwala śledzić postępy realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonym harmonogramem prac, a do tego zabezpiecza klienta przed ewentualnymi problemami finansowymi inwestora.

Jeśli masz pytania dotyczące zawarcia umowy deweloperskiej z Arkada Invest, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Obejrzyj video czym jest umowa deweloperska

Zapraszamy także do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Porady Arkady. Tym razem na pytania Wiolety Daniłowskiej, odpowiada mec. Paulina Meller-Kmiecik z Kanclarii GJW.

Z filmiku poznacie odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Umowa deweloperska w formie aktu notarialnego – czy to konieczne?
 • Jakie załączniki powinna zawierać umowa deweloperska?
 • Czym jest prospekt informacyjny?
 • Czego dowiemy się z prospektu informacyjnego?

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Pozostałe porady